LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 19/10/2020 ĐẾN NGÀY 25/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 19/10/2020
Chi cục Dân số – Kế hoạch
hoá gia đình tỉnh Đồng Tháp
7:30 Tham dự sinh hoạt Chuyên đề “Dân số – Kế hoạch hoá gia đình năm 2020” TT VHTT&TT PTP: Đặng Thành Nam
Phòng KTHT 8:00 Phối hợp khảo sát, cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Chương trình phát
triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Phòng KTHT PTP: Phạm Văn Sô
3 ngày Tập huấn tại thành phố Cần Thơ từ 19/10/2021 đến 21/10/2020 TP Cần Thơ CV: Nguyễn Minh Thuận
Thứ ba, ngày 20/10/2020
Ban QLDA&PTQĐ 8:30 Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Công trình: Trường
Tiểu học – THCS Cả Găng Hạng mục: Cải tạo khối 03 phòng học, nhà vệ sinh
TH-THCS Cả Găng PTP: Phạm Văn Sô
Thứ tư, ngày 21/10/2020
Sở GDĐT 14:00 Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh
năm học 2020-2021
Phòng họp số 2, Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
Phòng GDĐT 7:30
13:30
Kiểm tra PCGD-XMC năm 2020 xã Tân Công Chí, Tân Thành B và Thị trấn Sa Rài HT Phòng GDĐT Đoàn kiểm tra theo QĐ số 149/QĐ-UBND.TL ngày 09/10/2020
Thứ năm, ngày 22/10/2020
Phòng GDĐT 7:30
13:30
Kiểm tra PCGD-XMC năm 2020 xã Tân Thành A, Thông Bình và An Phước HT Phòng GDĐT Đoàn kiểm tra theo QĐ số 149/QĐ-UBND.TL ngày 09/10/2020
Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Phòng GDĐT 7:30
13:30
Kiểm tra PCGD-XMC năm 2020 xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Tân Phước HT Phòng GDĐT Đoàn kiểm tra theo QĐ số 149/QĐ-UBND.TL ngày 09/10/2020
Sở GDĐT 8:00 Hội thảo và tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp trung học năm học 2020 – 2021 Khu Du lịch Mỹ Trà CV: Lê Công Luận
PTP: Phạm Văn Sô 1 ngày dự lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy các lớp 2, 3, 4, 5 v
giáo viên dạy môn Tin học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Mô đun 1)
TT VHTT&TT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Các trường TH, TH-THCS
Thứ bảy, ngày 24/10/2020
PTP: Phạm Văn Sô 1 ngày dự lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy các lớp 2, 3, 4, 5 v
giáo viên dạy môn Tin học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Mô đun 1)
TT VHTT&TT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Các trường TH, TH-THCS
Chủ nhật, ngày 25/10/2020
PTP: Phạm Văn Sô 1 ngày dự lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy các lớp 2, 3, 4, 5 v
giáo viên dạy môn Tin học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Mô đun 1)
TT VHTT&TT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Các trường TH, TH-THCS