LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 19/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 15/6/2020
Đặng Thành Nam 07:30 Kiểm tra trường THCS Tân Hộ Cơ THCS Tân Hộ Cơ PTP: Đặng Thành Nam
CV: Thuận, Hà Luận, Dũng
Phạm Văn Sô 14:00 Tổng kết Hội thi Tổng phụ trách giỏi Hội trường Phòng GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
CV: TRương Khắc Dũng
Thứ ba, ngày 16/6/2020
Đặng Thành Nam 07:30 Kiểm tra trường THCS Thông Bình THCS Thông Bình PTP: Đặng Thành Nam
CV: Thuận, Hà Luận, Dũng
Huyện ủy 08:00 Họp chuẩn bị nội dung đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân Hội trường Huyện ủy PTP: Đặng Thành Nam
BQLDA&PTQĐ 08:00  trao đổi xác định lại vị trí ranh đất xây dựng Công trình: Trường Mẫu Giáo Thông Bình (điểm chợ Biên Giới) Trụ sở ấp Phước Tiên PTP: Phạm Văn Sô
Thứ tư, ngày 17/6/2020
Đặng Thành Nam 08:00 Trao Tủ sách khuyến học THCS Nguyễn Du PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trương Khắc Dũng
Thứ năm, ngày 18/6/2020
Phạm Văn Sô 07:30 Kiểm tra trường MN Họa Mi MN Họa Mi PTP: Phạm Văn Sô
CV: Phi, Hà, Hằng, Dũng
Thứ sáu, ngày 19/6/2020
Phạm Văn Sô 07:30 Kiểm tra trường TH Thông Bình 2 TH Thông Bình 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Hà, Luận, Mùi, Hằng, Dũng
UBND huyện 07:30 Họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính 6
tháng đầu năm 2020
PH. UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ bảy, ngày 20/6/2020
Chủ nhật, ngày 21/6/2020