LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 13/7/2020 ĐẾN NGÀY 17/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 13/7/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Công tác Đảng ủy xã Tân Thành A Đảng ủy xã TTA TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Trịnh Hoàng Phi
UBND huyện 14:00 Họp triển khai Kế hoạch tổ chức, phục vụ Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Tân Hồng Phòng họp ủy ban PTP: Phạm Văn Sô
MN Thị trấn Sa Rài 07:30 Dự Lễ tổng kết năm học 2019-2020 MN Thị trấn Sa Rài CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ ba, ngày 14/7/2020
TT VH-TT&TT 07:30 dự lễ khai mạc Giải Bóng đá các lớp trong trường học tỉnh Đồng Tháp năm 2020 Sân cỏ Văn Mộc CV: Trương Khắc Dũng
UBND huyện 07:30 Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu (giai đoạn 2016-2020) Hội trường TTVH PTP: Đặng Thành Nam
THCS Nguyễn Du 07:30 Dự Lễ đón Bằng công nhận trường THCS Nguyễn Du đạt chuẩn quốc gia THCS Nguyễn Du TP: Nguyễn Tấn Công
TH Tân Hộ Cơ 2
TH Tân Thành A 3
THCS Tân Phước
THCS Nguyễn Văn Trỗi
THCS Tân Hộ Cơ
07:30 Dự Lễ tổng kết năm học 2019-2020 TH Tân Hộ Cơ 2
TH Tân Thành A 3
THCS Tân Phước
THCS Nguyễn Văn Trỗi
THCS Tân Hộ Cơ
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Nguyễn Văn Mùi
CV: Lê Công Luận
CV: Nguyễn Minh Thuận
PTP: Phạm Văn Sô
PTP: Phạm văn Sô 15:00 Trao Quyết định Phó Hiệu trường trường MN Sơn Ca MN Sơn Ca PTP: Phạm Văn sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
Liên đoàn Lao động Huyện 07:30 Họp Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Khối vận PTP: Đặng Thành Nam
Thứ tư, ngày 15/7/2020
THCS Nguyễn Văn Tiệp
TH Giồng Găng
TH Bình Phú 1
07:30 Dự Lễ tổng kết năm học 2019-2020 THCS Nguyễn Văn Tiệp
TH Giồng Găng
TH Bình Phú 1
TPT: Đặng Thành Nam
TPT: Phạm Văn Sô
CV: Trương Khắc Dũng
Thứ năm, ngày 16/7/2020
TPT: Phạm Văn Sô 08:00 chấm điểm trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích năm học 2019-2020 Hội trường Phòng GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
CV: Giang Thị Hồng Hà
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Công tác xã Bình Phú UBND xã Bình Phú TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Trần Lệ Hằng
TTKHHC và VTLT tập huấn “Kỹ năng, nghiệp vụ số hóa và quản lý văn bản, hồ sơ điện tử” Thành phố Hồ Chí Minh CV Lê Công Luận
Thứ sáu, ngày 17/7/2020
HDND huyện 07:30 Dự Họp HĐND huyện lần thứ 10.(01 ngày) Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
UBND huyện 07:30 Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành văn hoá, thể thao và
du lịch 6 tháng đầu năm 2020
Phòng họp UBND huyện PTP: Phạm Văn Sô
Sở GDĐT 07:30 Tập huấn vì sự tiến bộ phụ nữ Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
TTKHHC và VTLT tập huấn “Kỹ năng, nghiệp vụ số hóa và quản lý văn bản, hồ sơ điện tử” Thành phố Hồ Chí Minh CV Lê Công Luận
Thứ bảy, ngày 18/7/2020
Chủ nhật, ngày 19/7/2020