LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 13/01/2020 ĐẾN 17/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 13/01/2020
Trường Chính trị Đồng Tháp Học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 09/01/2020 đến 15/01/2020 Trường Chính trị Đồng Tháp TP Nguyễn Tấn Công
PTP Đặng Thành Nam 9:00 Họp chuẩn bị thi Văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Hội trường Phòng GDĐT PTP Nam + đ/c Hà
HĐND huyện 9:00 Họp thống nhất Hội thao Hội trường HĐND huyện Đ/c Dũng
PTP Đặng Thành Nam 9:00 mời tiếp tục dự buổi thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng trường TH Tân Thành B1 TH Tân Thành B 1 PTP Nam + Phi
PTP Đặng Thành Nam 13:00 Trao Quyết định bổ nhiệm TH BP1, BP2, MN Họa Mi PTP Nam + đ/c Phi
Thứ ba, ngày 14/01/2020
PTP Đặng Thành Nam 13:30 Khai mạc thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019-2020 THCS Nguyễn Văn Tiệp PTP Nam + đ/c Thuận
Phòng VH-TT 8:00 Mời họp chuyên môn, bốc thăm giải Bóng đá Đảng viên và Văn nghệ quần chúng mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 Hội trường Trung tâm
VH-TT&TT
Đồng chí Sô + Hà
Đảng ủy Khối Văn hóa – Xã hội 14:00 Tổng kết Đảng ủy Khối Văn hóa – Xã hội Hội trường UBND huyện Tất cả Đảng viên
PTP Đặng Thành Nam Dẫn Đoàn học sinh thi đấu Thể dục – Thể thao Thành phố Cao Lãnh PTP Nam, đ/c Hiếu, đ/c Dũng
Thứ tư, ngày 15/01/2020
Trung tâm DVVL Đồng Tháp 7:30 Dự tổng kết Trung tâm dịch vụ việc làm TT DVVL Đồng Tháp PTP Nam
Hội Khuyến học 7:30 Đại hội Hội khuyến học huyện Hội trường UBND huyện PTP Nam
Thứ năm, ngày 16/01/2020
TP Nguyễn Tấn Công 13:30 Hội nghị can bộ, công chức năm 2020 Hội trường Phòng GDĐT Lãnh đạo + Chuyên viên
UBND xã An Phước 14:00 Dự lễ Công bố xã Nông thôn mới An Phước UBND xã An Phước PTP Nam
Thứ sáu, ngày 17/01/2020
 

UBND huyện

 

 

Sở GDĐT

 

7:30

 

 

7:30

Bổ sung cuộc họp này

Dự Lễ công nhận trường TH Dinh Bà đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

 

Dự khai mạc ngày Hội giao lưu học sinh cấp Tiểu học năm học 2019-2020

 

TH Dinh Bà

 

 

Hội trường Sở GDĐT

TP Công + đ/c Sô + đ/c Hiếu

 

 

PTP Nam + đ/c Mùi

 

Thứ bảy, ngày 18/01/2020
Chủ nhật, ngày 19/01/2020