LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 12/10/2020 ĐẾN NGÀY 16/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 12/10/2020
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 Họp hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thượng HT  Phòng GĐT Lãnh đạo và chuyên viên
BQLDA&PTQĐ 14:00 nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Công
trình: Trường tiểu học An Phước 1 (điểm chính) Hạng mục: Xây dựng 03 phòng học (điểm An Lộc), Khối 10 phòng chức năng, khu hiệu bộ, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật
TH An Phước 1 PTP Phạm Văn Sô
Thứ ba, ngày 13/10/2020
7:30 Học lớp cao cấp chính trị từ ngày 13/10/2020 đến 21/10/2020 Sa Đéc TP: Nguyễn Tấn Công
UBND huyện 13:30 dự thông qua phương án thiết kế tổng mặt bằng
(quy hoạch vị trí xây dựng) các điểm trường thuộc nguồn vốn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ.
PH UBND PTP Phạm Văn Sô
Các trường TTSR và NVTr
Thứ tư, ngày 14/10/2020
UBND huyện 7:30 Hội nghị triển khai Nghị định 30 TT VH-HT CĐ xã Tân Công Chí PTP Phạm Văn Sô
CV Lê Công Luận
Thứ năm, ngày 15/10/2020
UBND huyện 7:30 dự Hội nghị kiểm tra loại trừ bệnh phong trên địa huyện
Tân Hồng
HT UBND huyện PTP: Đặng Thành Nam
Thứ sáu, ngày 16/10/2020
Thứ bảy, ngày 17/10/2020
Chủ nhật, ngày 18/10/2020