LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 03/8/2020 ĐẾN 07/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 03/8/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 07:45 Họp Cơ quan Hội trường Phòng GDĐT Lãnh đạo và Chuyên viên
PTP: Phạm Văn Sô 09:00 Kiển tra công tác chuẩn bị CSVC thi tốt nghiệp THPT THCS Nguyễn Văn Tiệp PTP: Phạm Văn Sô
UBND huyện 13:30 Họp Chủ tịch, Phó chủ tịch thông qua các nội dung: hông qua công tác tổ chức cán bộ. Phòng họp UBND TP: Nguyễn Tấn Công
Hội chữ thập đỏ 13:30 Họp BCH đột xuất miễn nhiệm và bầu chức danh BCH, BTV, Chủ tịch Hội CTĐ Hội trường Khối vận PTP: Đặng Thành Nam
Ban QLDA&PTQĐ 15:00 nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình và thiết bị công trình Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 đưa vào sử dụng TH Tân Hộ Cơ 1 PTP: Phạm Văn Sô
PTP: Phạm Văn Sô 03/8/2020 –
06/8/2020
Tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 THPT Tân Hồng PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Thứ ba, ngày 04/8/2020
UBND huyện 13:30 Hội nghị trực tuyến “Đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2019 và Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020” Phòng họp UBND PTP: Phạm Văn Sô
Thứ tư, ngày 05/8/2020
Thứ năm, ngày 06/8/2020
PTP: Phạm Văn Sô 13:30 Công tác TH An Phước 2 TH An Phước 2 PTP: Phạm Văn Sô
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Trần Lệ Hằng
Thứ sáu, ngày 07/8/2020
UBND huyện 13:30 Dự Diển đàn trẻ em năm 2020 (trực tuyến) Hội trường UBND huyện PTP: Đặng Thành Nam
Thứ bảy, ngày 08/8/2020
Chủ nhật, ngày 09/8/2020