LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 03-02-2020 ĐẾN NGÀY 07/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 03/02/2020
PTP Đặng Thành Nam 14:00 Công tác tại trường MG Tân Công Chí MG Tân Công Chí PTP Nam + đ/c Sô
Thứ ba, ngày 04/02/2020
UBND huyện 07:30 Họp Hội đồng TĐKT-XSK Phòng họp UBND huyện TP Công
Sở GDĐT 08:00 họp trực tuyến  triển khai công tác phòng,
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
THPT Tân Hồng TP Công + PTP Nam, Hà, Hiếu, Thuận
PTP Đặng Thành Nam 14:00 Công tác tại trường TH Trần Phú` TH Trần Phú PTP Nam + Sô, Hiếu, Phi
Thứ tư, ngày 05/02/2020
BCHQS Huyện 07:30 Họp triển khai Kế hoạch giao nhận quân BCHQS Huyện PTP Nam
BQLDA 09:00 Họp trao đổi thiết kế  công trình trường
MN Thông Bình
Phòng họp BQLDA Đồng chí Sô
Sở Nội vụ 14:00 Họp hướng dẫn tuyển dụng đặc cách Sở Nội vụ TP Công + Phi
Sở GDĐT 14:00 Công bố quyết định Phó Hiệu trưởng THPT Tân Thành PTP Nam
Thứ năm, ngày 06/02/2020
UBND huyện 07:30 Phỏng vấn tuyển dung giáo viên Hội trường Phòng GDĐT TP Công, PTP Nam, Phi, Hiếu
UBND huyện 08:00 Họp trực tuyến năn dân vận chính quyền Hội trường UBND huyện Đồng chí Sô
Sở GDĐT 08:30 Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS Phòng họp số 2, Sở GDĐT PTP Nam + Thuận
Thứ sáu, ngày 07/02/2020
Thứ bảy, ngày 08/02/2020
Chủ nhật, ngày 09/02/2020