LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thời gian từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
28/08/2017 Hai 7h30 Làm trọng tài ĐHTDTT Huyện Sân vận động Khánh
7h30 Kiểm tra đầu năm THCS TBình Minh,Nam,Công,Sô,Phi,Luận,Thuận,Hiếu,Hà,Hằng
13h30 Kiểm tra đầu năm TH TTB1 Minh,Nam,Công,Sô,Phi,Luận,Thuận,Hiếu,Hà,Hằng
29/08/2017 Ba 8h00 Đi công tác trường MN TCC MN TCC Công Khánh
30/08/2017 7h30 Họp thường kỳ tháng 8 UBND Minh
7h30 Tập huấn BHXH  TTVH Hằng
13h30 NH tuyển quân BCHQS Tỉnh Minh
31/08/2017 Năm  7h30 Dự tuyên truyền viên giỏi TTVH Nam Hà Khánh Gởi
01/09/2017 Sáu