KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20-11 (NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM)

0001

0002

0003

0004

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhe – GV trường THCS Tân Hộ Cơ                      Nguồn: Tổ bộ môn Địa lý