KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019 HUYỆN TÂN HỒNG

Thực hiện Kế hoạch số 796/KH- PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi lớp 4, 5 và giáo viên dạy các mônTiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục cấp Tiểu học” huyện Tân Hồng năm học 2018 – 2019.

Ngày 16/11/2018 tại trường TH Nguyễn Huệ. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng tổ chức lễ khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi lớp 4,5 và giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục cấp Tiểu học huyện Tân Hồng. Có 104 giáo viên các trường Tiểu học và TH-THCS trong huyện tham gia dự thi vòng kiểm tra năng lực sư phạm.

1

Ông Nguyễn Quốc Hiếu chuyên viên Phòng GDĐT thông qua các quyết định và thể lệ Hội thi.

2

Giáo viên kiểm tra phong bì đề thi.

3

Ông Nguyễn Tấn Công – Phó trưởng phòng GDĐT đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thi.

4

Một số hình ảnh giáo viên làm bài tại Hội thi.

20181116_144823

Tác giả: Nguyễn Quốc Hiếu               Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng