Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính dành cho ngành giáo dục

Nhằm nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mà đảng, nhà nước giao phó; chuẩn bị nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 1164-QĐ/BTCTU ngày 03/11/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cử cán bộ đi học, ngày 15/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 118.

Tại buổi Lễ khai giảng, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo các học viên phải xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập thật khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và thực tiễn, khi kết thúc khóa học phải vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý luận được học vào thực tiễn công tác chuyên môn của mình góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Thanh Hùng phát biểu chi đạo trong lễ khai giảng

Lớp học có 70 học viên là lãnh đạo Phòng, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc và giáo viên trong diện quy hoạch tham gia. Thời gian thực học của khóa dự kiến khoảng 06 tháng.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng, Trường Chính trị Tỉnh đã chọn cử Ban cán sự lớp học để thực hiện công tác tự quản trong suốt thời gian học tập nhằm đạt kết quả học tập thật tốt.
Đại diện học viên phát biểu trong lễ khai giảng