Kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tên file: thu-keu-goi-co-hoan-canh-kho-khan-trong-tinh-hinh-dich-COVID-19-dien-bien-phuc-tap.pdf
Tải về

0001

0002