HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Tấn Công – Trưởng phòng GDĐT, thầy Đặng Thành Nam – Phó trưởng Phòng GDĐT và thầy Nguyễn Minh Thuận – phó chủ tịch Công đoàn khối Văn hóa – Xã hội – tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng GDĐT và công chức phòng GDĐT

1

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức cơ quan năm 2021 và xây dựng phương hướng, thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, với sự phấn đấu và nỗ lực của toàn thể công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2021 đề ra. Trong năm 2021 Phòng GDĐT đã đạt vị trí thứ 4 trong khối thi đua các Phòng GDĐT trong toàn tỉnh vượt 07 bậc so với năm 2020.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau: Tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà, nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học…, làm tốt công tác truyền thông giáo dục, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết thúc Hội nghị Phòng GDĐT huyện Tân Hồng thông qua Nghị quyết hội nghị; 100% công chức cơ quan thống nhất nghị quyết để triển khai thực hiện trong năm 2022./.

Tác giả: Lê Công Luận                                                 Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng