Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
263 /HD-PGDĐT24/08/2017Phòng Giáo dục và Đào tạoHƯỚNG DẪN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018 Tải về
259/HD-PGDĐT23/08/2017Phòng Giáo dục và Đào tạoHƯỚNG DẪN Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
706/PGDĐT21/08/2017Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018. Tải về
703/PGDĐT18/08/2017Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v bổ sung và chi tiết việc thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt học đường” đầu năm học 2017 – 2018. Tải về
699/PGDĐT17/08/2017Phòng Giáo dục và Đào tạoV/v hướng dẫn “Tuần lễ sinh hoạt học đường” đầu năm học 2017 – 2018. Tải về
936/TB-PGDĐT05/10/2017Phòng GDĐTTHÔNG BÁO Kết luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Mầm non Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD&ĐTVăn bản mẫu Tải về